VIETOR 2020 – august – korekcie – november 2020 oprava