PLOŠNÉ AXIÁLNE VETERNÉ TURBÍNY

Slovenská verzia

Patent Pending

Stiahnite si PDF textovo obrázkovú prezentáciu

FLAT AXIAL WIND TURBINE

English Version

Patent Pending

Download our PDF text-image presentation