Vitajte vo svete HLWT

HORIZONTAL LINEAR WIND TURBINES

Horizontálne lineárne veterné turbíny

Informácia pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o získavanie zelenej energie z obnoviteľných zdrojov.
Informácia o  výskume a vývoji horizontálnych lineárnych veterných turbín.
Hľadanie potencionálnych záujemcov o spoluprácu na vývoji veterných lanoviek:

 • z hľadiska spolufinancovania formou dotácií vývoja
 • z hľadiska vstupu do akciovej spoločnosti
 • z hľadiska konštruktérskej spolupráce

prezentácia práce
vývojovej dielne
zaoberajúcej sa návrhom nekonvenčných veterných turbín 

Strategické ciele:

 • Chceme dosiahnuť zvýšenie podielu výroby elektrickej energie z vetra na Slovensku a vo svete vývojom nových technológií aerogenerátorov, ktoré by vyhovovali požiadavkám zachovania čistého životného prostredia.
 • Chceme prispieť ku splneniu vytýčených cieľov v oblasti energetiky vyhlásených Európskou úniou.
 • Chceme pomôcť dosiahnuť vytýčený záväzok Slovenskej republiky vyrábať energiu aj z obnoviteľných zdrojov.
 • Chceme podporiť nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.
 • Chceme vytvárať inovácie pre zelenú budúcnosť.
 • Chceme prispieť na zmenu celosvetovej klímy.
 • Chceme rešpektovať Európsky ekologický dohovor.
 • Chceme podporiť svetový trend v zásobovaní lacnou elektrickou energiou pre rozrastajúci sa počet elektrických nabíjacích staníc pre mobilitu elektrických áut.

Veterná energia predstavuje najrýchlejšie rastúce odvetvie výroby elektriky vo svete.

Stránka obsahuje prezentáciu technológie budovania veterných lanoviek

Obsah prezentácie veterných lanoviek je vypracovaný na základe podanej žiadosti o udelenie medzinárodného patentu s názvom

„WIND CABLE CAR“ PCT/SK2020/000002